Pasek boczny

pl:statpqpl:porown2grpl:parpl:t_testcochranpl

Test t-Studenta z korektą Cochrana-Coxa

Poprawka Cochrana-Coxa dotyczy testu t-Studenta dla grup niezależnych (ang. Cochran-Cox adjustment), (1957)1) i jest wyliczana wówczas, gdy wariancje badanych zmiennych w obu populacjach są różne.

Statystyka testowa ma postać:

\begin{displaymath}
t=\frac{\overline{x}_1-\overline{x}_2}{\sqrt{\frac{sd_1^2}{n_1}+\frac{sd_2^2}{n_2}}}.
\end{displaymath}

Statystyka testowa ma rozkład t-Studenta z liczbą stopni swobody zaproponowaną przez Satterthwaite (1946)2) i wyliczaną z wzoru:

\begin{displaymath}
df=\frac{\left( \frac{sd_1^2}{n_1}+\frac{sd_2^2}{n_2}\right)^2}{\left( \frac{sd_1^2}{n_1}\right)^2\cdot \frac{1}{(n_1-1)}+\left( \frac{sd_2^2}{n_2}\right)^2\cdot \frac{1}{(n_2-1)}}.
\end{displaymath}

Okno z ustawieniami opcji testu t-Studenta dla grup niezależnych wywołujemy poprzez menu StatystykaTesty parametrycznet-Student dla grup niezależnych lub poprzez ''Kreator''.

Gdy w oknie testu w opcji dotyczącej wariancji wybierzemy:

  • równe, wówczas zostanie wyliczony test $t$-Studenta dla grup niezależnych,
  • różne, wówczas zostanie wyliczony test $t$-Studenta z korektą Cochrana-Coxa,
  • sprawdź równość, wówczas zostanie wyliczony test Fishera-Snedecora a na podstawie jego wyniku i ustawionego poziomu istotności zostanie wybrany i wyliczony test $t$-Studenta dla grup niezależnych z bądź bez poprawki Cochrana-Coxa.

Uwaga!

Obliczenia mogą bazować na danych w postaci surowych rekordów lub danych uśrednionych tzn. średnich arytmetycznych, odchyleniach standardowych i liczności prób.

1)
Cochran W.G. and Cox G.M. (1957), Experimental designs (2nd 4.). New York: John Wiley and Sons.
2)
Satterthwaite F.E. (1946), An approximate distribution of estimates of variance components. Biometrics Bulletin, 2, 1 10-1 14
pl/statpqpl/porown2grpl/parpl/t_testcochranpl.txt · ostatnio zmienione: 2014/08/23 21:14 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony