Pasek boczny

statpqpl:orgpl:orgdanepl

Forma organizacji danych

Forma organizacji danych zależy od procedur statystycznych, jakie użytkownik planuje wykonać.

Analiza statystyczna danych może dotyczyć danych zebranych w postaci tabeli kontyngencji lub danych w postaci surowej. Przy czym istnieje możliwość zamiany danych:

  1. Dane w postaci surowych rekordów, to dane zorganizowane w taki sposób, by każdy wiersz zawierał informacje o innym badanym obiekcie (pacjencie, firmie itp.)

Dane surowe (plik płeć-wykształcenie.pqs)

  1. Tabela kontyngencji, to tabela przedstawiająca łączny rozkład dwóch zmiennych. Jej wnętrze, to liczności obserwowane (liczby naturalne).

Tabela kontyngencji (plik płeć-wykształcenie.pqs)

statpqpl/orgpl/orgdanepl.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/06 19:23 przez admin

Narzędzia strony