Pasek boczny

pl:userguide

PQStat - Baza Wiedzy

Copyright© 2010-2023 PQStat Software
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja: 1.8.6 P7909040423Wszystkie treści, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported

Cytowanie podręcznika:
PQStat Software (2023). Podręcznik Użytkownika PQStat 1.8.6, http://manuals.pqstat.pl.

Cytowanie oprogramowania:
PQStat Software (2023). PQStat v.1.8.6. Poznan, Poland

Analiza przestrzenna - Spis treści


Filmy szkoleniowe - Youtube

Jaki test statystyczny wybrać? - 10:57 Regresja liniowa cz.1 - 52:15 Analiza przeżycia cz.1 - 12:04 Analiza przeżycia cz.2 - 29:13 Analiza przeżycia cz.3 - 19:47 Analiza przeżycia cz.4 - 24:42 Krzywe ROC cz.1 - 28:47 Meta-analiza przygotowanie danych - 17:08 Meta-analiza podsumowanie - 25:38 Regresja logistyczna cz.1 - 32:37 ANOVA jednoczynnikowa - 24:15 ANOVA czynnikowa GLM cz.1 - 24:30 ANOVA czynnikowa GLM cz.2 - 07:05 Macierze korelacji - 12:49 Profile ilorazu szans - 18:08 ANOVA powtarzanych pomiarów - 12:00 ANOVA Durbina - 05:26 ANOVA Skillings-Mack - 05:40 ANOVA Friedmana - 09:07 ANOVA Kruskala-Wallisa - 09:40 Test wariancji rang Conovera - 05:17 Liczność próby vs moc testu - 23:56 Wyznaczanie liczności próby - 25:38 Box-Cox i inne transformacje - 06:07 Korelacja liniowa, część 1 - 35:55 Korelacja liniowa, część 2 - 20:41 Standaryzacja współczynników epidemiologicznych - 06:06 Jakość ankiety - 26:43 Normalność rozkładu - 19:41 Zgodność ICC - 27:54 Zgodność Kappa-Fleissa - 18:34 Zgodność Kappa ważona - 10:47 Zgodność Kappa-Cohena - 14:01 Zgodność W-Kendalla - 09:07 Fisher Snedecor - 12:21 Macierze podobieństwa - 33:04 Braki danych - 24:49 t Studenta dla grup niezależnych - 14:14 Chi kwadrat RxC - 08:55 Chi-kwadrat 2×2 - 06:30 Poprawki testu Chi-kwadrat 2×2 - 21:10 Chi kwadrat dla trendu - 23:02 Iloraz szans (OR) i relatywne ryzyko (RR) - 13:26 ———————————————————————————————————- Wiele analiz - jeden raport - 3:12 Zestawy raportów, przesyłanie do Excel, Word - 22:34 Zestawy zmiennych - 6:51 ———————————————————————————————————- KURSY on-line, STATYSTYKA, PQStat - 0:33

Podręcznik Statystyka - PDF Podręcznik Analiza przestrzenna - PDF EN - User Guide Statistics - PDF EN - User Guide Spatial Analysis - PDF

Statystyka - Spis treści

pl/userguide.txt · ostatnio zmienione: 2023/10/27 21:53 przez admin

Narzędzia strony