Normalizacja/Standaryzacja

Okno normalizacji/standaryzacji wywołujemy poprzez DaneNormalizacja/Standaryzacja…

Normalizacja danych to skalowanie danych do przedziału, na przykład do przedziału [-1, 1] lub [0,1].

 • Normalizacja min-max
  Normalizacja min-max przy pomocy funkcji liniowej sprowadza dane do wskazanego przez użytkownika przedziału ($new_{\min}$, $new_{\max}$). Powinniśmy przy tym znać zakres jaki mogą osiągnąć dane. Jeśli nie znamy tego zakresu, możemy posłużyć się wartością największą i najmniejszą występującą w analizowanym zbiorze (w oknie Normalizacja/Standaryzacja zaznaczamy wtedy opcję oblicz z próby).
  \begin{displaymath}
x'=\frac{x-\min}{\max-\min}\cdot(new_{\max}-new_{\min})+new_{\min}
\end{displaymath}
 • Normalizacja logarytmiczna
  Normalizacja przy pomocy funkcji logarytmicznej (S-kształtnej) sprowadza dane zestandaryzowane do przedziału (0,1).
  \begin{displaymath}
x'=\frac{e^x}{1-e^x}
\end{displaymath}
  Jeśli tak przekształcone dane chcemy rozciągnąć na innym przedziale, wówczas w oknie Normalizacja/Standaryzacja należy wprowadzić zakres nowego przedziału.
 • Funkcja normalizująca ze współczynnikiem
  Normalizacja ta sprowadza dane zestandaryzowane do przedziału (-1,1) przy pomocy funkcji S-kształtnej o zmieniającym się współczynniku normalizacji $\alpha$.
  \begin{displaymath}
x'=\frac{x}{\sqrt{x^2+\alpha}}
\end{displaymath}
  Zwiększenie wartości współczynnika $\alpha$ tworzy wykres o bardziej łagodnym zboczu.
  Jeśli tak przekształcone dane chcemy rozciągnąć na innym przedziale, wówczas w oknie Normalizacja/Standaryzacja należy wprowadzić zakres nowego przedziału.
 • Standaryzacja
  Standaryzacja, to przekształcenie danych, w wyniku którego zmienna uzyskuje średnią równą 0 a odchylenie standardowe równe 1.
  \begin{displaymath}
x'=\frac{x-\bar{x}}{sd}
\end{displaymath}

(plik: normalizacja.pqs)

Dokonaj przekształcenia wszystkich zmiennych zawartych w pliku

 1. stosując normalizację min-max do przedziału [0,10];
 2. stosując normalizację logarytmiczną;
 3. stosując normalizację ze współczynnikiem;
 4. stosując standaryzację.

Narzędzia witryny