Generowanie danych

Istnieją dwie metody generowania danych:

  1. Pierwsza metoda korzysta z prostego przeciągnięcia zawartości z zaznaczonych komórek na komórki sąsiednie przy pomocy wskaźnika myszy. Metoda ta pozwala na generowanie takich samych wartości (tekstowych lub liczbowych) w sąsiednich kolumnach bądź wierszach. Generowanie rozpoczynamy od wyboru komórki z odpowiednim wpisem, a następnie chwytamy wskaźnikiem myszy obrazującym znak $+$ prawy dolny narożnik tej komórki i przytrzymując przeciągamy przez komórki, które chcemy wypełnić. Przeciąganie pojedynczej komórki możemy wykonać w dowolnym kierunku ( w górę w dół w lewo i w prawo). Możliwe jest również przeciąganie różnych wartości umieszczonych w jednej kolumnie (w lewo bądź w prawo) lub w jednym wierszu (w górę bądź w dół).
  2. Druga metoda pozwala na generowanie danych liczbowych w kolumnach jako serii danych, wartości losowych oraz wartości losowych z odpowiedniego rozkładu danych.

By wygenerować dane liczbowe należy zaznaczyć komórkę, od której chcemy zacząć wypełnianie arkusza i wywołać okno generowania danych liczbowych poprzez menu DaneGeneruj…

Zaczynamy od wyboru zmiennej, w której będą umieszczone wygenerowane dane.

W części środkowej okna w zależności od ustawień wybranego wyżej sposób generowania danych ustawiamy:

  • Dla generowania serii danych:

- Wartość początkowa - pierwsza wartość, która ma być wygenerowana,

- Krok - wartość, o jaką mają się różnić kolejne wygenerowane dane.

  • Dla generowania wartości losowych:

- Przedział (od) - początek przedziału, z którego będą losowane wartości,

- Przedział (do) - koniec przedziału, z którego będą losowane wartości.

  • Dla generowania wartości losowych z rozkładu wybieramy rodzaj rozkładu (Rozkład normalny, Rozkład Chi-kwadrat) i wpisujemy jego parametry.

Liczba wygenerowanych danych zależy od wartości, jaką użytkownik wpisze w polu ilość, a precyzja od ustawienia pola miejsca dziesiętne. Dane zostaną wpisane począwszy od aktywnej komórki w dół bądź w górę - w zależności od wybranej opcji. Ostatecznie potwierdzamy dokonany wybór przyciskiem Zastosuj.


Narzędzia witryny