Pasek boczny

statpqpl:usepl:arkpl:adddelpl

Dodawanie, usuwanie i eksport

Pierwszy pusty arkusz danych jest otwierany automatycznie wraz z nowym projektem. Kolejne arkusze danych mogą być dołączane do projektu przez:

  • menu Plik→Nowy arkusz (Ctrl+D)
  • przycisk Nowy arkusz w Zarządcy Projektu.

Usunięcie arkusza danych możliwe jest przez:

  • menu kontekstowe Usuń arkusz (Shift+Del) na nazwie arkusza danych w Drzewie nawigacji,
  • przycisk →Usuń w Zarządcy Projektu, gdy zaznaczony jest arkusz/arkusze.

Należy jednak pamiętać, że jeśli do arkusza danych dołączone są raporty lub mapa, to usuwając arkusz danych usuwa się jednocześnie wszystkie przypisane do niego raporty/mapę. Arkusze możemy opisać w Zarządcy Projektu dodając nazwę, wpisując tytuł lub dłuższą notatkę. Arkusze danych utworzone w PQStat można eksportować do formatu csv (txt), dbf i xls. Eksportu danych dokonuje się w Zarządcy Projektu przez przycisk →Eksportuj…, gdy zaznaczony jest arkusz/arkusze.

statpqpl/usepl/arkpl/adddelpl.txt · ostatnio zmienione: 2015/11/17 12:41 przez admin

Narzędzia strony