Narzędzia użytkownika


Badanie wrażliwości

Efekt podsumowujący badania może się zmieniać w zależności od tego, które badania włączymy do analizy, a które z niej wyłączymy. Powinnością badacza jest sprawdzenie, jak wrażliwa jest analiza na zmianę kryteriów doboru badań. Sprawdzenie wrażliwości pozwala ustalić zmiany efektu podsumowującego będącego skutkiem usunięcia danego badania. Badania powinny być na tyle zbliżone, by usunięcie jednego z nich nie zmieniało całkowicie interpretacji efektu podsumowującego.

Przypisana do danego badania wartość udziału pozostałych definiuje odsetek jaki stanowi łączna waga pozostałych w analizie badań po wykluczeniu danego badania. Zmiana precyzji informuje natomiast jak zmieni się precyzja efektu podsumowującego (szerokość przedziału ufności), gdy dane badanie zostanie wykluczone z analizy.

Dobrym zilustrowaniem analizy wrażliwości jest wykres leśny wielkości efektu i wykres zmian precyzji, przy wyłączeniu poszczególnych badań.

Przykład c.d. (plik MetaanalizaRR.pqs)

Badając wpływ palenia papierosów na wystąpienie choroby X sprawdzono wrażliwość analizy na wyłączanie poszczególnych badań. W tym celu w oknie analizy wybrano opcję Badanie wrażliwości oraz wskazano wykres leśny (wrażliwości) i wykres słupkowy (wrażliwości).

Wyniki wspólnego relatywnego ryzyka, jednakże nie uwzględniającego poszczególnych badań, wciąż pozostają istotne statystycznie. Zastrzeżenie budzi jedynie badanie 3, po jego wyłączeniu precyzja uzyskanego podsumowania wzrasta, przedział ufności dla efektu końcowego jest wówczas węższy o około 18%.

Do tych samych wniosków prowadzi analiza wykresów. Najwęższy przedział i najkorzystniejszą zmianę precyzji uzyskamy po wykluczeniu badania 3.


Narzędzia witryny