Pasek boczny

statpqpl:aopisowapl:zestawopispl

Zestawienia opisowe

Zestawienia opisowe to szybkie przygotowanie raportu przedstawiającego opis danych, który jest gotowy do umieszczenia bezpośrednio w pracy naukowej. Jest to narzędzie ułatwiające zestawienie wszystkich form podstawowego opisu danych w jednym miejscu.

Okno z ustawieniami opcji testu Zestawień opisowych wywołujemy poprzez menu StatystykaZestawyZestawienia opisowe

W zależności od sposobu dokonywania pomiarów do opisu zmiennej używamy najczęściej jednej z trzech typów miar:

  • średnia ± odchylenie standardowe, w skrócie $\overline{x}\pm sd$
  • mediana [kwartyl dolny; kwartyl górny], w skrócie $Me [Q_1; Q_3]$ lub mediana [min; max], w skrócie $Me [min; max]$
  • liczność (procent) poszczególnych kategorii, w skrócie $n (\%)$

W zależności od potrzeby i spełnienia dodatkowych założeń

  • w skali interwałowej dane mogą zostać opisane przy użyciu dowolnej miary, dodatkowo często badaczowi zależy na sprawdzeniu normalności rozkładu takich danych,
  • w skali porządkowej do dyspozycji mamy mediany (z kwartylami lub wartością najmniejszą i największą) lub liczności i procenty poszczególnych kategorii,
  • w skali nominalnej jedynie liczności i procenty poszczególnych kategorii.

Przykład (plik Zestwienia opisowe.pqs)
Przykładowy sposób opisu danych przedstawia uzyskany raport podsumowujący wiek, poziom odczuwanego bólu i status palenia papierosów. Dane te zostały podsumowane w tabeli pierwszej opisującej wszystkie 100 osób oraz w tabeli drugiej z podziałem na metodę leczenia.

statpqpl/aopisowapl/zestawopispl.txt · ostatnio zmienione: 2023/03/31 22:28 przez admin

Narzędzia strony