Pasek boczny

przestrzenpl:wsteppl:obszrobpl

Ograniczenie obszaru roboczego

Ograniczenie obszaru roboczego wykonuje się w celu wskazania tylko tych obiektów, których ma dotyczyć analiza. W programie obiekty takie wskazuje się poprzez ich aktywację lub dezaktywację. Obiekty nieaktywne nie biorą udziału w analizach statystycznych.

Ręczna aktywacja/dezaktywacja obiektów

  • Wskazanie wiersza w arkuszu danych opisującego odpowiedni obiekt i wybranie opcji Aktywuj/Dezaktywuj z menu kontekstowego na jego nazwie;
  • Wskazanie obiektu na mapie i wybranie z menu kontekstowego Aktywuj/Dezaktywuj lub IdentyfikujAktywuj/Dezaktywuj obiekt.

Automatyczna aktywacja/dezaktywacja obiektów

  • Selekcja obiektów na podstawie arkusza danych – przykładowo, można wskazać jako aktywne tylko te sklepy, które są sklepami spożywczymi o powierzchni nie większej niż 1000m2. Ustawienie odpowiednich warunków selekcji obiektów odbywa się wówczas w oknie Aktywacji/Dezaktywacji dostępnego po wybraniu menu EdycjaAktywuj/Dezaktywuj (filtr)…. Szczegółowy opis sposobów tego typu selekcji można znaleźć w Podręczniku Użytkownika - PQStat (rozdział: Ograniczanie obszaru roboczego arkusza).
  • Selekcja obiektów na podstawie mapy – przykładowo, można wyodrębnić tylko te sklepy, które znajdują się wewnątrz wskazanego na mapie prostokątnego lub eliptycznego obszaru. Obszar ten zaznaczamy korzystając z narzędzi obszaru zaznaczenia a następnie aktywujemy lub dezaktywujemy w oknie Aktywuj/Dezaktywuj w zaznaczeniu dostępnym po wybraniu menu NarzędziaAktywuj/Dezaktywuj w zaznaczeniu w oknie Menadżera map.

By aktywować wszystkie obiekty należy wybrać menu NarzędziaAktywuj wszystkie w oknie Menadżera map lub menu EdycjaAktywuj wszystkie w oknie programu PQStat.

przestrzenpl/wsteppl/obszrobpl.txt · ostatnio zmienione: 2022/02/16 12:05 przez admin

Narzędzia strony