Sortowanie danych

Opcje sortowania dostępne są po wybraniu z menu DaneSortuj… lub opcji Sortuj… z menu kontekstowego na numerze znajdującym się powyżej nagłówka kolumny. Zwykle sortujemy cały arkusz danych (takie jest ustawienie domyśle dotyczące sortowania), jeśli jednak sortowanie rozpoczniemy od zaznaczenia fragmentu danych, wówczas w oknie sortowania będziemy mieli możliwość ograniczenia obszaru sortowania tylko do zaznaczenia.

W oknie sortowania za pomocą strzałek przenosimy z pola Wybierz zmienne do pola Kolejność te zmienne, według których chcemy sortować dane, a następnie wybieramy Porządek sortowania i potwierdzamy wybór przyciskiem Uruchom.

Sortować możemy według co najwyżej 3 kolumn (zmiennych). Jeśli sortujemy dane według więcej niż jednej zmiennej to sortowanie odbywa się w takiej kolejności, w jakiej znajdują się zmienne umieszczone w polu Kolejność.


Narzędzia witryny