Wagi poszczególnych badań

Waga $w_i$ badania zależy od obserwowanej zmienności.

Dla efektu stałego zmienność wynika tylko z błędu próbkowania (błędu wewnątrz każdego badania) - czyli wielkości $SE$:

\begin{displaymath}
w_i=\frac{1}{SE^2}
\end{displaymath}

Dla efektu zmiennego zmienność wynika z błędu próbkowania (błędu wewnątrz każdego badania) - czyli wielkości $SE$, oraz z różnic pomiędzy badaniami - czyli obserwowanej wariancji $T^2$:

\begin{displaymath}
w_i=\frac{1}{SE^2+T^2}
\end{displaymath}

Na podstawie wag przypisanych poszczególnym badaniom wyznacza się udział danego badania w całej analizie. Jest to odsetek jaki stanowi waga danego badania w stosunku do łącznej wagi wszystkich włączonych badań.


Narzędzia witryny