Pasek boczny

statpqpl:kreatorpl:kreatpl

Kreator

Kreator jest narzędziem ułatwiającym początkującemu użytkownikowi poruszanie się po podstawowych statystykach zawartych w programie. Zawiera podpowiedzi warunków jakie należy sprawdzić przed wybraniem odpowiedniego testu statystycznego. Końcowym krokiem kreatora jest wybór odpowiedniego testu statystycznego i uruchomienie okna opcji tego testu.

Kreator można uruchomić poprzez:

- StatystykaKreator,

- przycisk na pasku narzędzi.

Uruchomione okno kreatora zawiera pole wyboru rodzaju analizy, którą użytkownik chce przeprowadzić. Użytkownik może wybrać:

  • Porównanie - 1 grupa - by porównać z zadaną przez siebie wartością wartości pomiarów dla 1 populacji. Populacje tę reprezentują dane zebrane w 1 kolumnie w postaci surowej lub skumulowane do tabeli liczności.
  • Porównanie - 2 grupy - by porównać miedzy sobą wartości pomiarów dla 2 populacji. Populacje te reprezentowane są przez dane zebrane w postaci surowej w 2 kolumny lub skumulowane do tabeli kontyngencji.
  • Porównanie - więcej niż 2 grupy - by porównać miedzy sobą wartości pomiarów dla kilku populacji. Populacje te reprezentowane są przez dane zebrane w postaci surowej w kilku kolumnach.
  • Korelacja - by sprawdzić występowanie zależności miedzy 2 parametrami populacji. Cechy te reprezentowane są przez dane zebrane w postaci surowej w 2 kolumny lub skumulowane do tabeli kontyngencji.
  • Zgodność - by zbadać zgodność uzyskanych kolejnych kilku wyników. Cechy te reprezentowane są przez dane zebrane w postaci surowej w kilku kolumnach lub skumulowane do tabeli kontyngencji.

Po wybraniu rodzaju analizy uruchamia się graf podzielony zgodnie ze skalą na jakiej dokonano pomiaru badanych cech populacji (skala interwałowa, porządkowa, nominalna).

Użytkownik przemieszcza się po grafie wybierając prawidłową odpowiedź na postawione pytania. Po przejściu wybranej przez siebie ścieżki grafu ma możliwość wykonania tego testu, który zgodnie z udzielonymi odpowiedziami jest odpowiednim testem do rozwiązania stojącego przed nim problemu statystycznego.

statpqpl/kreatorpl/kreatpl.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/01 15:40 przez admin

Narzędzia strony