Narzędzia użytkownika


Instalacja PQStat

Proces instalacji rozpoczyna się od uruchomienie instalatora aplikacji - plik PQStat-setup_x86-FULL (dla wersji 64-bitowej PQStat-setup_x64-FULL.exe).

Po uruchomieniu instalator wyświetli ekran powitalny, aby rozpocząć proces instalacji przechodzimy „Dalej”. Instalacja aplikacji wymaga zaakceptowania wyświetlonej w oknie umowy licencyjnej programu, jeżeli zgadzasz się z postanowieniami licencji zaznacz opcję „Akceptuję warunki umowy” i przejdź „Dalej”. W przeciwnym przypadku wybierz „Nie akceptuję warunków umowy” i kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć instalację.

Następne okno umożliwia zmianę docelowego miejsca instalacji oraz sprawdza ilość dostępnego miejsca, zalecane jest instalowanie aplikacji w domyślnie podanej lokalizacji.

Przechodząc „Dalej” mamy możliwość wyboru pełnej instalacji Oprogramowania bądź Oprogramowania bez przykładowych plików danych. Pliki danych wykorzystywane są w pomocy programu.

Kolejne okno informuje i daje możliwość zmiany nazwy skrótu, który utworzony zostanie w Menu Start systemu Windows. Przechodząc „Dalej” mamy możliwość, aby instalator utworzył ikonę do programu na pulpicie oraz na pasku szybkiego uruchamiania, zaznacz interesujące Cię opcje i przejdź „Dalej”.

Kolejne okno jest ostatnim przed rozpoczęciem instalacji i wyświetla podsumowanie wybranych opcji instalacji. Aby rozpocząć instalację uruchamiamy przycisk ”Instaluj”.


Narzędzia witryny