Pasek boczny

przestrzenpl

PQStat - Analiza przestrzenna

Statystyczna analiza przestrzenna definiowana jest jako zbiór technik badania danych, które są zlokalizowane w przestrzeni odniesionej do powierzchni ziemi. Poszczególne techniki analizy przestrzennej stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od medycyny (epidemiologia i rozprzestrzenianie się chorób) po logistykę, fizykę i ekonomię (wyszukiwanie najkorzystniejszych lokalizacji dla fabryk, sklepów itp.).

Rozwój metod analizy przestrzennego rozmieszczenia i wzajemnego powiązania obiektów w dużej mierze determinowany był i jest nadal rozwojem informatyzacji. Coraz szybsze komputery o dużej mocy obliczeniowej oraz powstanie systemu GIS, dają możliwość obróbki dużej ilości danych geograficznych.

przestrzenpl.txt · ostatnio zmienione: 2014/08/22 14:04 przez admin

Narzędzia strony