Wyznaczenie składowych głównych

Gdy zdecydujemy ilu składowych głównych będziemy potrzebować, możemy przystąpić do ich wygenerowania. W przypadku składowych głównych powstałych w oparciu o macierz korelacji składowe główne są wyliczane jako kombinacja liniowa wystandaryzowanych zmiennych pierwotnych. Jeśli natomiast składowe główne powstały w oparciu o macierz kowariancji, wówczas są wyliczane jako kombinacja liniowa wycentrowanych względem średniej zmiennych pierwotnych.

Otrzymane w ten sposób składowe główne stanowią nowe zmienne o pewnych zaletach. Przede wszystkim zmienne te nie są współliniowe. Zwykle jest ich mniej niż zmiennych pierwotnych, czasem znacznie mniej, a niosą one tyle samo lub nieznacznie mniej informacji niż zmienne pierwotne. Są więc zmiennymi, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w większości analiz wielowymiarowych.

Przykład c.d. (plik: iris.pqs)


Narzędzia witryny